Om oss

Kort informasjon om hvem vi er og hva vi driver med

Tistedal Normisjon er en forening som er tilsluttet Normisjon i Norge.
Vi har møter i misjonshuset Pella på Kokkehaugen i Tistedal.

Foreningen ledes av et styre valgt av medlemmene på årsmøtet.

Styret har ansvaret for møteopplegg, og skaffer talere og sangkrefter.

Det arrangeres som regel 3 søndagsmøter, 1 formidagstreff og 4 bønnemøter i måneden.

Vi har også en aktiv musikkforening/kor.