Om oss

Kort informasjon om hvem vi er og hva vi driver med

Tistedal Normisjon er en forening som er tilsluttet Normisjon i Norge.
Vi har møter i misjonshuset Pella på Kokkehaugen i Tistedal.

Foreningen ledes av et styre valgt av medlemmene på årsmøtet.

Styret har ansvaret for møteopplegg, og skaffer talere og sangkrefter.

Det arrangeres som regel 3 søndagsmøter, 1 formidagstreff og 2 bønnemøter i måneden.

Vi har dessuten et aktivt barne- og ungdomsarbeid, med Yngres og ungdomsgruppa TopTen.

Vi har også en stor musikkforening/kor og kvinneforening.