Historien vår

Tistedal Normisjon, Pellas historie

Huset ble bygget i 1893. Det startet som et menighetshus for Tistedal menighet med støtte fra  Saugbrugsforeningen, Catrineholm og  Halden Bomullsspinneri  og veveri. Huset ble videre solgt til Tistedal Indremisjon i ca. år 1950. 1. januar 2001 ble Indremisjonen på landsbasis slått sammen med Santalmisjonen under navnet Normisjon Norge, som driver med misjon både i inn og utland, f.eks. Bangladesh, Cuba, Nepal, Uganda med flere. Pella er tilsluttet Normisjon region Østfold.
I dag drives Tistedal Normisjon Pella som en hovedforening, og flere underavdelinger som f.eks. Lille-Yngres, Store-Yngres,  Top Ten, Kvinneforening, Musikkforening og Formiddagstreff.