Søndagsmøter

Søndagsmøter

Foreningens hovedarena

Hovedforeningen arrangerer 2 til 3 søndags møter i mnd. av forskjellig karakter.
Dette kan for eksempel være misjonsmøter, sangmøter, familiemøter, o.l.