Tildeling fra Kristelig Studieforbund

Tildeling fra Kristelig Studieforbund

Pella Musikkforeningen er tildelt kr. 4.600 i støtte fra Kristelig Studieforbund for året 2018.