Tiltak i forbindelse med Corona

Tiltak i forbindelse med Corona

Etter hvert som grepene mot spredningen av korona-viruset blir mer omfattende, må vi alle tilpasse oss situasjonen. Her følger en gjennomgang av hvordan Tistedal Normisjon forholder seg til korona.

Myndighetene har i dag innført strenge tiltak for å hindre covid 19 i å spre seg videre i Norge. Blant annet stenges alle landets skoler og barnehager, fra barneskole, videregående skole, høyskoler og universitet. Kulturtilbud, idrettsarrangementer, treningssentre, svømmehaller og en del serveringssteder vil stenges. Alle oppfordres til å unngå fritidsreiser. Disse tiltakene vil foreløpig iverksettes fram til 26.3.2020.

De oppfordrer oss alle til å være med i en dugnad for å hindre smitten i å spre seg. Kanskje du ikke selv er redd for å bli smittet, men vi må ta smittevernoppfordringene på alvor for deres skyld som har underliggende sykdommer eller har mennesker i sin familie som de er bekymret for.

Følg smittevernregler
Det er helt avgjørende at alle følger elementære regler for god hånd- og hostehygiene på kontoret. Host i armhulen eller aller helst i et tørkepapir som kan kastes. Dispensere med antibac er bra, men det aller beste og mest effektive er å vaske hendene godt og ofte. Se plakaten Smittevern. Unngå klemming og all fysisk kontakt, og det anbefales at det skal være en meters avstand mellom oss når vi er til lunsj, har møter etc.

Konsekvenser for Pella
Som en konsekvens av dette innstiller derfor Tistedal Normisjon all aktivitet, i første omgang i perioden frem til 26.3.2020, men videre avlysninger vil bli vurdert forløpende.

Følg med
Vi vil oppfordre dere til å følge med og holde dere oppdatert på de påbud og forbud som kommer fra myndighetene. Normisjon følger situasjonen tett og vil komme med ny informasjon når det er noe å melde.

La oss be for situasjonen både her i landet, men ikke minst i våre samarbeidsland, hvor de ikke har samme tilgang på helsetjenester som vi har.
Dette vil bli en tøff tid for mange, først og fremst helsemessig, men også praktisk og økonomisk. Vi oppfordrer derfor alle medlemmer til å passe litt ekstra på hverandre. Ring en venn og spør hvordan det går. Eller ta med et brød til naboen som sitter i karantene neste gang du skal på butikken.